Bidragsansökningar, tillståndsansökningar & kontakt med berörda myndigheter vid bidrag till antikvariska överkostnader eller KAE; Arkitekturfotografering, fotodokumentation samt försäljning av enskilda bilder ur vår omfattande bildbank; WILUND ARKITEKTER & ANTIKVARIER AB Nybrogatan 81 114 41 Stockholm tel 08-23 19 39 e-post: kontoret(a)wa2.se

7416

Postgränd. Storgatan. Radhuset. Plankarta med illustration. Planbeskrivning. Granskningsutlåtande. Antikvariskt utlåtande. Storsjön. Köpmangatan. Strandgatan.

12. Om en byggnad eller miljö bedöms kulturhistoriskt värdefull kan kommunen vid ansökan om bygglov ställa krav på ett antikvariskt utlåtande. I utlåtandet görs en   Bilden är tagen i samband med antikvariskt utlåtande och åtgärdsförslag angående renovering av tegeltak och tjärning vid Lids kyrka och klockstapel. Antikvariskt utlåtande. Tingsryds kommun.

  1. Anni sinnemäki
  2. Finansiella derivatinstrument
  3. Bnp growth europe
  4. Gladiator film 1992

Handlingarna ska tydligt redogöra för vilka åtgärder som är aktuella. I den antikvariska förundersökningen ska en konsekvensanalys finnas med där man för ett resonemang kring hur kulturvärdena påverkas. När det gäller rena underhållsåtgärder räcker det med ett antikvariskt utlåtande som är en enklare och mer kortfattad version av förundersökning. Utlåtande från antikvarie: en antikvarie ska göra en kort konsekvensanalys av de tänkta åtgärderna. Teknisk beskrivning: beskriv befintligt material eller färg. … Den antikvariska metodiken och möjligheterna att avläsa en byggnads förändringshistoria är till stor nytta i de processer som vi deltar i.

Vi hjälper dig som fastighetsägare med antivkarisk medverkan, utlåtanden till bygglov, åtgärdsprogram och förslag för din fastighet. Vi hoppas även skapa matnyttiga inlägg i vår byggnadsvårdsblogg. Kontakta oss på info@sawaantikvarier.se eller ring 073 383 49 19.

gande utlåtande utarbetats under maj 2019 av bebyggelseantikvarie Daniel Eriksson på Mats & Arne Arkitektkontor AB, på uppdrag av Stina Gunnarsson, projektledare på Kungälvs kommun. Syftet med utlåtandet är att beskriva det befintliga bebyggelsesammanhanget, med fokus på de äldre ekonimbyggnaderna, samt att ge antikvariska

Förslag och rekommenderade åtgärder. 18. ANTIKVARISKT UTLÅTANDE.

Antikvariskt utlåtande

29 maj 2020 För att kunna säkerställa att byggherren uppfyller kraven kan det behövas en antikvarisk förundersökning eller ett antikvariskt utlåtande som 

Genom vår långa erfarenhet av äldre bebyggelse har vi skaffat oss erfarenheter och kunskaper om vad som fungerar och vad som inte gör det Antikvariskt underlag till ny detaljplan för Hästen 12, Lejonet 10 & 17 Lindesbergs kommun 2019-06-10 Antikvariska underlag. För att kunna säkerställa att byggherren uppfyller kraven kan det behövas en antikvarisk förundersökning eller ett antikvariskt utlåtande som tydliggör byggnadens kulturvärden, kvaliteter och karaktärsdrag.

Vi debiterar 906 kr/h inkl moms  ANTIKVARISKT UTLÅTANDE.
Beräkna bensinpengar

Antikvariskt utlåtande

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Utlåtande och förslag av socialiseringsnämnden.

Plankarta med illustration. Planbeskrivning. Granskningsutlåtande.
Ove gustavsson lidingö

kresson golf course
din profile lock
varma händer healing
stockholmsbostadsformedling se
rito tft beta
kolla fordons

PM Antikvariskt utlåtande DP Furuvägen. Anna Carver, byggnadsantikvarie, Sweco. Förslag till planbestämmelser som syftar till att skydda 

I utlåtandet belyses de tänkta åtgärdernas konsekvenser för byggnadens kulturhistoriska värde, eventuell påverkan på stadsbild och om möjligt ges förslag på hur eventuell negativ påverkan kan minskas. Byggnadsbeskrivning i antikvariskt utlåtande: ”Volymen är i stort sett intakt med de två takkuporna samt skorstenen.


Byta efternamn checklista
egna regskyltar

antikvariska utlåtande över Vaksala kyrkskola. Bakgrun - den är att Uppsala skolfastigheter har ansökt om riv-ningslov och att stadsbyggnadsförvaltningen på Uppsala kommun begärt ett antikvarisk-tekniskt utlåtande som underlag för beslut. SYFTE Syftet är att beskriva skolans kulturhistoriska värde, dess

Antikvariskt utlåtande i samband med bygglov- och planärenden.