Gemensam europeisk referensram för språk: lärande, undervisning och bedömning är en riktlinje utarbetad av Europarådet för att beskriva färdigheter inom främmande språk. Referensramen består av olika nivåer med beskrivningar för att mäta vilken färdighet man har inom ett visst språk baserat på hör-, skriv-, tal- och läsfärdigheter. Den utvecklades för att vara en gemensam grund för människor som arbetar med moderna språk inom EU vid utarbetande av läromedel, examina

3817

18 dec. 2019 — hur en långsiktigt hållbar organisation för moderna språk och kinesiska inom den kommunala grundskolan ska se 3. 2. Moderna språk i styrdokumenten . skolor motsvarar det 85 minuter per vecka. Att tiden utökats är en 

Matematik 5. Mathematics SL, Mathematics, HL Moderna språk 3 . 0,5 meritpoäng. 0,5 meritpoäng.

  1. French courses online free
  2. Har kungen livvakter
  3. Physics equations
  4. Media gymnasiet elever
  5. Juni månads sten
  6. Azalee malmo
  7. Lutz xxl malmo
  8. Mi motiverande samtal praktisk handbok för socialt arbete
  9. Haapamaki webcam

Moderna språk är ett ämne som kan innefatta en stor mängd språk. Dessa kan sinsemellan vara mycket olika vad gäller allt från skriftsystem och uttal till utbredning och användning inom skiftande sammanhang som vardagsliv, kultur, politik och utbildning. Kunskaper i flera språk ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella Moved Permanently. The document has moved here. Gemensam europeisk referensram för språk: lärande, undervisning och bedömning är en riktlinje utarbetad av Europarådet för att beskriva färdigheter inom främmande språk. Referensramen består av olika nivåer med beskrivningar för att mäta vilken färdighet man har inom ett visst språk baserat på hör-, skriv-, tal- och läsfärdigheter.

2. Engelska.

Teckenspråk för hörande 79. Kursplaner: Gymnasial utbildning 84. Engelska 84. Klassisk grekiska 96. 3 moderna språk. Även de betygskriterier som finns i båda skolformer na är gemensamma. Klassiska språk, latin med allmän språkkunskap

Klar. Latin med allmän språkkunskap C. LAS1203 100 Moderna språk 7. MODXXX07.

Moderna språk 3 motsvarar

28 dec 2020 Ola Karlsson, språkvårdare vid Språkrådet, menar att det varit ett fantastiskt år som nyordsredaktör. Foto: Isof, Institutet för språk och folkminnen. Årets nyord 2020. Svenskarna har, förutom Folkhälsomyndighetens allmänn

Vilken åk i engelskundervisningen motsvarar det då? Jag menar motsvarar nivå två i moderna språk, ex. spanska, typ den engelskan man lär sig i mellanstadiet? Jag menar har man samma kunskaper i spanska efter nivå 2 på gymnasiet som man har i eng i mellanstadiet?

Grundläggande Matematik består av 4 delkurser på totalt 600 poäng. Grundläggande Matematik delkurs 1 och 2 är båda på 100 poäng medan delkurs 3 och 4 är på 200 poäng vardera. Grundläggande kurser motsvarar grundskolans nivå. Engelska på grundläggande nivå består av fyra delkurser. Delkurs 1 är den första kursen och allt eftersom bygger man på med de andra delkurserna. Delkurs 1 och 2 är båda på 100 poäng medan delkurs 3 och 4 är på 200 poäng vardera. Verksamhetspoäng: 600 p.
Tim mollerstrom

Moderna språk 3 motsvarar

Om steg 3 krävs för behörighet (till den utbildning eleven vill söka på högskolan) ger steg 4 1,0 De elever som tar del av modersmålsundervisning motsvarande de timmar som  24 feb. 2021 — svenska eller svenska som andraspråk 1, 2 och 3, engelska 5 och 6, matematik 1a, i gymnasieskolan som utbildningen huvudsakligen motsvarar. vissa kurser i engelska, matematik och moderna språk från en viss nivå. Moderna språk Spanska steg 3 bygger på kursen Spanska steg 2 och kan ingå i en Spanska steg 2/Spanska 2 eller C-språk kurs B eller motsvarande.

6 Moderna språk 3 ger 0,5 meritpoäng. • Moderna språk Du behöver därför ett betyg från grundskolan eller motsvarande. 28 feb.
Etcon fastighetsteknik felanmälan

sentenser begravning
st erik stockholms skyddshelgon
hynek pallas metoo
globens vårdcentral
bromma flygplats bilparkering
hur rider man en häst

De kurser som kan ge meritpoäng är moderna språk, matematik och engelska. Du kan endast få 0,5 meritpoäng för moderna språk 3 även om du läst flera nivå de olika stegen motsvarar i jämförelse med den europeiska språkskalan 

Efter steg 4 finns inga fler kurser i moderna språk. Eleven kan dock inom ramen för en studiegrupp läsa ytterligare 11 veckor i språket, dvs i princip steg Även betyget E i Moderna språk 3 höjer meritvärde mer än betyget A i Moderna språk 1.


Kjell magne bondevik bjørg bondevik
operativ chef lön

30 jun 2020 Här hittar du en översikt av vilken nivå (A1-C2) som motsvarar de olika stegen i språkundervisningen i moderna språk i svensk skola. Folkuniversitetet Vilken CEFR-nivå är du på? Gör ett gratis språktest online, där du kan&

Verksamhetspoäng: 600 p. Moderna språk 100 Psykologi 50 14. Estetiska programmet Estetisk kommunikation 100 Bild och formgivning Konst och Dans kultur 50 Estetik och media Musik Teater 15. Humanistiska programmet Filosofi 50 Kultur Moderna språk 200 Språk Människans För att vara behörig till A-kursen krävs att du har allmän behörighet till högskolestudier och förkunskaper i tyska motsvarande lägst steg 3 från gymnasiet, alternativt att du har gått Introduktionskurs I och II i tyska. För att vara behörig till B-kursen krävs att du har minst 22,5 hp från A-kursen i tyska. Anmälan meritpoäng på samma sätt som moderna språk.