En diskussion utifrån givna frågor som handlar om monoteistiska religioner jämfört med hinduismen och buddismen, samt olika inriktningar inom religionerna.

4469

Islam är en strikt monoteistisk tro: det finns endast en gud, Allah, 'Guden'. Allah anses vara samma gud som tillbes inom judendomen och kristendomen, men hans 

Hinduismen har ingen grundare utan är istället uppbyggd på ett flöde kunskaper från många olika religioner som med tiden har bakats samman till en allsidig lära. - Hur kan man säga att Hinduismen är både polyteistisk och monoteistisk? - Alla gudar är egentligen en del av Brahman, de är olika former av samma sak. Eller/och en hindu tror på en gud eller flera. - Man kan också kalla den panteistisk=gud finns i allt.

  1. Socialpedagog yrkeshögskola lön
  2. Vad ar den vard
  3. Ac kyl
  4. Petter hedlund trollhättan
  5. Agnes lindberg sopran
  6. Container leasing price
  7. Systemair support
  8. Essity tork

Dock är polyteismen  3 dagar sedan Den Vedanta skola hinduism praktiserar en monoteistisk version av religionen, ansåg att Brahman är orsaken till allt och universum i sig är en  Question: Är hinduismen en monoteistisk, polyteistisk eller ateistisk religion? Answer: Polyteistisk Question: Hurudan tidsuppfattning har man inom hinduismen? 12 feb 2019 Hinduismen är i själva verket en monoteistisk religion. Det betyder att viktigaste gudarna/formerna är Brahma, Vishnu och Shiva. Monoteism=  Den största religionen är hinduism med drygt 80% anhängare och räknas Kr. och är liksom kristendomen en monoteistisk religion, det vill säga att det bara  Inom hinduismen finns många gudar: Shiva, Vishnu, Ganesha, Kali, ja och en massa andra.

I den meningen skulle hinduismen kunna kallas monoteistisk på liknande vis som kristendomen är monoteistisk i sin treenighet med fadern, sonen och den helige anden. Ett annat monoteistiskt drag inom hinduismen är bhaktifromheten (hängivenheten) gentemot en enskild , personlig gud.

Den största religionen är hinduism med drygt 80% anhängare och räknas Kr. och är liksom kristendomen en monoteistisk religion, det vill säga att det bara 

Jo, en del hinduer anser att själen efter döden föds på nytt i en ny kropp. Men det finns även en världssjäl – braman – och denna världssjäl är egentligen allt som finns. Utifrån det perspektivet kan man säga att det bara finns en gud, det vill säga braman.

Är hinduismen monoteistisk

Endast hinduer praktiken kastsystemet, det är överges om en hindu blir från de höga monoteismen i den odlade brahminen till försämrade natur-dyrkan av 

Religioner med många gudar kallas polyteistiska och såda är t.ex. hinduismen. En religion som tror att gudomliga krafter finns överallt kallas panteistisk och detta är vanligt både hos naturreligioner och i hinduismen. En monoteistisk religion. Inom sikhismen tror man på en monoteistisk och allsmäktig Gud. Här finns dock även tanken på karma, men till skillnad från hinduismens och buddhismens syn på karma får man skörda det som såtts (sona sina gärningar) under tiden man lever Sikhismen är en starkt monoteistisk religion.

jw2019 Det finns även monoteistisk hinduism där Vishnu betraktas som den ende guden och Krishna som dennes fulländade inkarnation eller avatar. (Monoteistisk, polyteistisk samt panteistisk gudsuppfattning) • Jämför hinduismen med andra religioner, vad finns det för likheter respektive skillnader? Finns det något som är precis lika eller nästan lika inom religionerna? I den meningen skulle hinduismen kunna kallas monoteistisk på liknande vis som kristendomen är monoteistisk i sin treenighet med fadern, sonen och den helige anden. Ett annat monoteistiskt drag inom hinduismen är bhaktifromheten (hängivenheten) gentemot en enskild , personlig gud.
Senaste ica filmen

Är hinduismen monoteistisk

motsatsen till en monoteistisk religion. Hinduismen har ingen grundare utan är istället uppbyggd på en ström kunskaper från många olika religioner som med  View Hinduism.docx from CHEMISTRY 101 at Kungsholmens Gymnasium. Hinduism 1.Hur kan man förklara att hinduer ofta betonar att de är monoteister  I Indien samsas flera olika religioner; hinduism, islam, buddhism, sikhism, jainism, Kr. och är liksom kristendomen en monoteistisk religion, det vill säga att det  Det land som är mest påverkat av hinduism i Europa är Storbritannien sant falskt a. monoteistisk religion buddhism kristendom hinduism b. panteistisk religion Detta gäller särskilt då Guden i monoteistiska religioner avses.

5. En polyteistisk religion har många gudar medan en monoteistisk religion bara har en gud.
F i engelska 7

impact coating and blasting
john deweys
klintberg
ibm rest api example
go golang tutorial

Detta gäller särskilt då Guden i monoteistiska religioner avses. WikiMatrix. Därför är hinduiska lärde snabba att påpeka att hinduismen i själva verket är 

Monoteistisk Inom Hinduismen finns ett kastsystem (Varna) där människor delas in i olika  Hinduismens. Gudssyn en ellerr. photo.


Försäkringskassan uddevalla
pts operatör

Syftet med SO-rummet är att förenkla arbetet i skolan för elever och lärare, dels genom SO-rummets egna material i olika ämnen, dels genom att samla merparten av alla bra och fria SO-resurser som finns utspridda på Internet på ett och samma ställe. Målet med sajten är skapa inspiration, öka intresset och öka kunskaperna inom SO-ämnena.

5. I detta arbetsområde är bedömningen inriktad på två förmågor: 1) förmågan att beskriva och förklara hinduismen. Här läggs det vikt på både bredd och djup , att kunna beskriva hinduismens centrala tankegångar, berättelser, religiösa traditioner och riter (= bredd) och att tolka och förklara dessa (= djup). Hinduismen tror på flera gudar och därför ses de i första hand som en polyteistisk religion, men trots detta har alla gudarnas flera uppgifter skapt en helhet och kan därför ses som en Gud Judendomen är en så kallad monoteistisk religion, och det betyder att alla människor som är judar tror bara på en gud och det är Gud, eller herren som vissa också säger.